• es
  • ca

Entrevista a Juan Antonio Grimaldo Dueñas. Regidor d’Educació i Formació Continuada

“Treballem per a poder obtenir un alt nivell de qualitat a l’educació i a l’ensenyament per a tots i totes, en un context coeducatiu i d’equitat”juan

Quines són les prioritats de l’Equip de Govern per aquesta legislatura en la seva regidoria?

Durant aquests quatre anys, ens hem proposat tirar endavant diferents iniciatives en matèria d’Educació. Per exemple, la consolidació del funcionament del Consell Municipal d’Educació i el Consell Municipal d’Infants. També, i encara que està en una fase encara embrionària, encetar el debat per impulsar el Projecte Educatiu de Ciutat. Finalment, apostem per augmentar les accions en matèria de coeducació als centres educatius barberencs.

De tota aquesta àmplia varietat de projectes, alguns de gran envergadura, quins veuran la llum de manera immediata?

Ens aquests moments, estem treballant en el desenvolupament del Projecte Educatiu de Ciutat, que és una plataforma cívica preocupada pel futur del territori i la cohesió social, compromesa amb l’educació com a palanca de transformació social i de participació ciutadana, i impulsada i liderada pels ajuntaments. En el nostre cas, ens serviria per dotar a la ciutat d’un pla estratègic per acordar de manera participativa i coordinada com serà la ciutat educadora que volem fer de Barberà. Ara hi ha creada una comissió impulsora que durant els darrers mesos està recollint la visió ciutadana, tècnica i política sobre què entenem com a ciutat educadora i com podríem articular el projecte adaptant-lo a la realitat barberenca. Són idees inicials que es convertiran en un esborrany que més endavant haurà de ser debatut i aprovat al Consell Municipal d’Educació. Una vegada el Consell aprovi aquest document base, es començarà a redactar el Projecte Educatiu de Ciutat.

Quin model de ciutat li agrada per a Barberà?

Un model basat en fer de Barberà una ciutat educadora, en promoure l’educació al llarg i ample de la vida i la participació de la societat en el projecte educatiu de ciutat. Tal i com queda reflectit al Programa Municipal d’Educació, continuar fomentant i compartint iniciatives i experiències que millorin la qualitat de l’educació del municipi, que afavoreixin l’èxit educatiu i que garanteixin el dret dels infants i joves a l’educació.

“L’Equip de Govern aposta per una Barberà plenament educadora”

Quin missatge vol transmetre als veïns i veïnes?

Doncs m’agradaria reforçar la idea de què treballem per a poder obtenir un alt nivell de qualitat a l’educació i a l’ensenyament per a tots i totes, en un context coeducatiu i d’equitat.

Durant aquests mesos de govern, quines han estat les primeres mesures o decisions que han hagut de prendre?

Durant el primer i segon trimestre del curs 2015-2016 es van mantenir diverses reunions de treball amb diferents agents educatius i institucions (AMPA/AFA, direccions centres educatius, Plataforma per a una Educació de Secundària de Qualitat, partits polítics representats al Consistori, Serveis Territorials al Vallès Occidental) i amb el Consell Municipal d’Educació com a òrgan representatiu de la comunitat educativa de la ciutat, per tal de debatre sobre les opcions d’escolarització de la secundària per al curs 2016-2017. L’opció consensuada que finalment l’Equip de Govern va traslladar als Serveis Territorials va ser la de matricular l’alumnat durant el 2016-2017 als dos instituts ja existents a la ciutat fent l’adequació provisional de les aules necessàries a l’institut de Can Planas, i continuar treballant amb tota la Comunitat Educativa i els Serveis Territorials d’Ensenyament per buscar solucions d’escolarització pel curs 2017-2018 i següents. Finalment, la decisió presa pel Departament d’Ensenyament va ser la d’obrir el curs 2016-2017 un nou institut amb seu a l’edifici de l’escola Elisa Badia. Des de la Comissió de projecció de secundària del Consell Municipal d’Educació, diversos agents de la comunitat educativa continuen treballant en un informe a través del qual plantejar propostes als Serveis Territorials que donin resposta a l’escolarització de secundària a la ciutat durant els propers cursos.

Respecte a les seves matèries i mirant cap al futur, quines línies té el pressupost de 2017?

Posarem èmfasi en la coeducació, en continuar avançant en el Projecte Educatiu de Ciutat i en la consolidació de les diferents línies de treball encetades per les comissions del Consell Municipal d’Educació.