• es
  • ca

Comunicat Oficial de la PCPB

Comunicat Oficial de la PCPB per a la Ciutadania de Barberà del Vallès

Avui al matí s’ha publicat en xarxes socials un vídeo on apareix una empresa col·locant les nostres banderoles en aquesta campanya electoral per a les eleccions municipals de 2023. Com sempre, una instantània recull un moment d’una història que fàcilment distorsiona la realitat i és el que ha passat en aquest cas clarament.

  1. LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA SITUADA EN EL JUTJAT DE SABADELL HAVIA CONCEDIT A TOTS ELS PARTITS POLÍTICS EL 12 DE MAIG DEL PRESENT ANY EL NOMBRE MÀXIM DE BANDEROLES QUE PODIA COL·LOCAR EN AQUESTA CAMPANYA I A BARBERÀ DEL VALLÈS.
  2. TOTS ELS PARTITS POLÍTICS VAN REBRE EL COMUNICAT D’ORDRE DEL JUTJAT DE SABADELL A TRAVES DE L’ AJUNTAMENT DE LA NOSTRA CIUTAT.
  3. CADA PARTIT POLÍTIC VA REBRE UN PERCENTATGE DE FANALS PER A COL·LOCAR LES SEVES BANDEROLES I UN PLA DE LES UBICACIONS DELS FANALS ASSIGNATS EN FUNCIÓ DEL QUE MARCA LA LOREG, LLEI QUE REGULA EL FUNCIONAMENT DE LES ELECCIONS AL NOSTRE PAÍS.
  4. A LA PCPB LI CORRESPONEN 505 FANALS NUMERATS DE L’1 AL 505 QUE MARQUEN LA SEVA UBICACIÓ.  I DE LES QUALS NOMÉS UTILITZA 43.
  5. ALTRES PARTITS POLÍTICS HAVIEN COL·LOCAT CARTELLS ELECTORALS A UNA ALTURA QUE IMPEDIA LA COL·LOCACIÓ DE LES NOSTRES BANDEROLES EN ELS NOSTRES ESPAIS ADJUDICATS LEGALMENT.

Demanem als partits que fan ús d’una instantània que no representa en absolut el que realment ha passat que:

  1. Retirin immediatament el vídeo publicat que distorsiona la realitat de l’ocorregut.
  2. Que demanin disculpes especialment a la persona implicada i també al partit per difondre imatges sense el seu consentiment.

Barberà del Vallès, 16 de Maig de 2023

PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ

ACORD DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA  

Bona tarda, 

Adjunt remeto acord de la JEZ, rebut en aquest Ajuntament a les 16:58 hores, relatiu a banderoles, que en la seva part resolutiva estableix 

“Aquesta Junta ACORDA el següent repartiment de banderoles per al municipi de Barberà del Vallès:
1. PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERA (P.C.P.B.)
21,77% – 505 FAROLAS 1-505 

2. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
25,60% -594 FAROLAS 506-1099 

3. BARBERÀ EN COMÚ PODEM – CONFLUÈNCIA (BECP – C)
13,70% – 318 FAROLAS – 1100-1417 

4. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC – AM) 
15,72% – 365 FAROLAS – 1418-1782 

5. PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) 
4,73% – 111 FAROLAS – 1783-1893 

6. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) 
9,25% – 215 FAROLAS – 1894-2108 

7. ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (EAB-CUP-AMUNT) 
4,38% – 103 FAROLAS – 2109-2211
 
8. TOT PER BARBERÀ – ARA PACTE LOCAL (TxB – ARA PL) 
0,98% – 24 FAROLAS – 2212-2235 

9. VOX (VOX) 
2,29 % – 54 FAROLAS – 2236-2289 

10. JUNTS PER BARBERÀ – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) 
0,98% – 24 FAROLAS – 2290-2313 

Comuniqui’s el present Acord a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a fi que el notifiquin a les formacions polítiques que es presenten a les Eleccions en el seu terme municipal. “

Us adjuntem plànol amb els fanals numerats 

Atentament, 

0