• es
  • ca

Mocions PCPB

La PCPB creu que una Barberà millor és possible i, en el seu camí per a aconseguir-ho i des dels seus inicis, ha presentat tot un seguit de mocions davant el Ple de l’Ajuntament:

Pots visualitzar-les fent click a cada enllaç:

Moció PAH per eliminar l'IRPH - Desembre 2014
Moció MENJADOR SOCIAL - Juny 2014
Moció SOUS POLÍTICS - Octubre 2012
Moció PER A L'EXEMPCIÓ DEL CÀNON DIGITAL PER A LES ADQUISICIONS DE MATERIAL DE REPRODUCCIÓ I EMMAGATZEMAMENT DE DOCUMENTS PER PART DE LES ADMINISTRACIONS - Novembre 2010
Moció PER A L'EMPLAÇAMENT D'UNA AMBULÀNCIA A BARBERÀ DEL VALLÈS - Setembre 2010
Moció SOBRE EQUIPAMENTS PER A JOVES AL SECTOR PLAÇA DE LA UNITAT - Juny 2010
Moció SOBRE LA VIVENDA DE LLOGER PER A JOVES DE RONDA SANTA MARIA 213 - Abril 2010
Moció PER A L'ÚS DE L' AUDITORI COM A ESPAI EDUCATIU - Febrer 2010
Moció PROPOSTA DE MODEL DE FESTA MAJOR - Juliol 2009
Moció CAP BARBERÀ - Juny 2008
Moció REGLAMENT MUNICIPAL PER REGULAR EL MERCAT SETMANAL - Abril 2008
Moció CICLES FORMATIUS IES CAN PLANAS
Moció LUDOTEQUES
Moció AEROPORT DE SABADELL - Gener 2007
Moció DE REPROBACIÓ AL REGIDOR D'HISENDA I A LA INTERVENTORA MUNICIPAL - Gener 2007