• es
 • ca

Campanya 2023

PROGRAMA ELECTORAL 2023

Barra de progrés: 0% Punts aconseguits

100%

Punts del programa

Treballats amb aportacions de la població de Barberà del Vallès

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA PER BARRIS

Part de la ciutat amb la mitjana d’edat més alt. Necessitat d’una atenció adequada a aquestes característiques socials.

 1. Millora i ampliació del Centre Cívic de Ca n’Amiguet. Mesura lligada al programa “Àpats en Companyia”.
 2. Construcció d’ un Centre de Dia annexat al Centre Cívic de Ca n’Amiguet)
 3. Revisió i adequació de les voreres i de l’ asfalt.
 4. Adequació del “pàrquing de terra” situat al costat de l’Institut La Romànica.
 5. Intensificar la vigilància policial.
 1. Adequació del Parc Central per a un ús més extensiu amb la creació de més espais esportius (Pista de Voleibol). Renovació de tota la zona. Projecte ja existent des del 2019.
 2. Creació d’ un Pulmó Verd a la zona del parc.
 1. Intensificar la vigilància policial.
 2. Definició i millora de l’ asfalt i les voreres de tota la zona.
 3. Solució definitiva en relació a l’edifici desallotjat de Ronda Sta. Maria 213, consensuat amb la ciutadania per al seu futur ús.
 4. Zona adaptada per a Crossfit/Calistènia a la Plaça.
 5. Parc d’ aigua infantil a la mitjana de la Rambla Europa.
 6.  
 1. Construcció d’ una passarel·la per sobre de la via que elimini la barrera que separa el centre de la ciutat amb el barri de Can Gorgs.
 2. Construcció d’un pàrquing a la zona contigua a la Torre d’en Gorgs.
 1. Centre Cívic-Social per al barri.
 2. Ampliació i millora del pàrquing situat al costat de la biblioteca municipal.
 3. Creació d’un pàrquing subterrani a la Plaça Picasso (antiga plaça del mercat ambulant)
 4. Reorganització de diferents dependències de l’Ajuntament (Ràdio, OAC, etc.)
 5. Informació i publicació de l’ actual estat de la Via Interpolar. Moviment veïnal a favor del soterrament d’ aquesta via.
 6. Peatonalització/Conversió en zona de vianants dels carrers Manuel de Falla i Consell de Cent.
 7.  
 1. Millora de les voreres de Ronda Santa Maria.
 2. Pacificació del trànsit a Ronda Santa Maria en el tram del carrer Monturiol- Indústria.
 3. Instal·lació municipal Antoni Serra. Millora de la instal·lació i activació del servei de bar amb la seva reforma corresponent per incentivar-ne l’ús.
 4. Reforma integral de la Plaça de la Unitat i carrers adjacents. Instal·lació d’un pàrquing subterrani.
 5. Actualització i millora de la plaça Josep Tarradellas.
 6. Actualització i millora de la plaça Rosa dels Vents.
 7. Peatonalització/Conversió en zona de vianants dels carrers Nemesi Valls, Josep Armengol, Àngel Guimerà i Alcalde Comas.
 8. Reforma integral del Casal de Cultura.
 9. Reubicació de l’Escola de Música en unes instal·lacions d’acord amb les seves necessitats.
 1. Augment de la seguretat a la zona. Més presència policial.
 2. Zona Verda al carrer Cerdanyola al costat de la nova comissaria.
 3. Remodelació i ampliació del Poliesportiu de Can Serra.
 1. Passarel·la per sobre de la via que definitivament elimini la barrera entre el barri de Can Gorgs i el centre de la ciutat.
 2. Augment de vigilància nocturna per pal·liar l’alta velocitat de vehicles al carrer Urgell i accés a Badia del Vallès.
 3. Millora higiènica a la recollida d’escombraries “porta a porta”. Millora de la neteja a les voreres i carrers de la zona.
 4. Soterrament del cablejat elèctric aeri que encara queda al barri.
 5. Pàrquing públic a la zona del costat de la via (carrer Torre d’en Gorgs).
 6. Intensificació de la seguretat policial.
 7. Revitalització d’usos del Casal de Can Gorgs.
 8. Adequació de les voreres del carrer Pintor Sorolla i Ronda Catalunya.
 1. Creació d’una rotonda a la intersecció dels carrers Urgell i Torre d’en Gorgs, per facilitar als vehicles l’entrada al centre de la ciutat així com cap a Badia del Vallès.
 2. Augment de vigilància nocturna per pal·liar l’alta velocitat de vehicles al carrer d’Urgell i accés a Badia del Vallès.
 3. Millora higiènica en la recollida d’escombraries “porta a porta”, i millora de la neteja a les voreres i carrers.
 4. Soterrament del cablejat elèctric aeri que encara queda al barri.
 5. Intensificació de la seguretat policial.
 1. Remodelació integral del Parc Central (veure vídeo).

 2. Definició de la Carretera de Can Llobateres.

 3. Definició I remodelació definitiva de les infraestructures culturals i educatives.
 4. Situar Barberá com a ciutat promotora de formació STEM. Col·laboració amb empreses tecnològiques dels polígons industrials. Apropament de les empreses a la comunitat educativa de la ciutat.

 5. Parking per a patinets i bicicletes a diferents zones de la ciutat.
 6. Definició i millores a les infraestructures esportives. Camp de futbol Antoni Serra i Pujol. Poliesportiu Can Serra. Poliesportiu Can Llobet. Camp de furbol La Romànica.
 7. Augment de la seguretat ciutadana. Promoure Policia de proximitat i agents cívics de barri.

 8. Millores en les instal·lacions i infraestructures del servei d’Atenció a la Dona.
 9. Estudi per dur a terme millores referents a la mobilitat ciutadana. Augment de places de pàrquing a la Plaça de la Unitat i  Ajuntament. Zones de vianants, zones de circulació de bicicletes i patinets.
 10. Augment del parc d’habitatges propietat de l’Ajuntament per a serveis socials.

 11. Incentius fiscals per empreses i comerços.

 12. Donar ús funcional a l’espai de les antigues “Carpes de Barberà”. Instal·lació esportiva i parc fotovoltaic a favor de la ciutadania.
 13. Augment de “pipicans” als barris on sigui necessari.
 14. Apropament del Parc Fluvial del riu Ripoll a la ciutadania. Projecció del patrimoni històric i cultural. (Castell de Barberà, Torre de Ca n’Altimira, etc.)
 15. Millorar l’oferta de mòduls professionals als instituts de secundària de la ciutat. Adequació real al mercat del nostre entorn i a les demandes existents.
 16. Continuïtat de la “Marca Barberà”. Actes distintius que caracteritzin el nostre municipi i promoció del mateix. Projecció de la capacitat productiva i de l’àmbit històric i natural de Barberà del Vallès.
 17. Anul·lació de la cita prèvia als serveis de l’Ajuntament. Punt d’atenció ciutadana especialitzat per a usuaris que necessitin ajuda en la realització de tràmits administratius.
 18. Definir la relació de la nostra ciutat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Debat de ciutat per arribar a un acord relatiu sobre aquesta relació. Augmentar la pressió jurídica, per aconseguir les prestacions compromeses per la AMB.
 19. Figura del “regidor de barri”. Major apropament de l’Ajuntament als problemes de la ciutadania.
 20. Revisió i seguiment del contracte de neteja. Estudi de la problemàtica de l’abandonament de mobles i objectes voluminosos als carrers.
 21. Ajuda per a llibres de text. Ajuts per a les llars d’infants (0-3anys). Ajuts als alumnes de secundària dels instituts per a activitats socioculturals.
 22. Zones d’esbarjo de les escoles obertes i vigilades en horaris no lectius.
 23. Col·laboració amb les entitats animalistes de la nostra ciutat. Mesa animalista municipal.
 24. Compromís de negociació amb l’ICS per a la reposició de serveis perduts (Ginecologia. Radiografies. Urgències 24 hores).
 25. Creació de l’“l’Escola de música, Dansa i Arts Escèniques” de Barberà del Vallès amb l’ampliació de l’oferta per al jovent i persones adultes.
 26. Millora i ampliació del servei WIFI (WIFI$EU) als edificis municipals.
 27. Estudi per a la millora de l’accés a la rotonda d’entrada/sortida de la ciutat.
 28. Sala de Cerimònies al Tanatori de Barberà del Vallès.
 29. Estudi per a la realització d’un aparcament per a remolcs de camions que actualment s’ubiquen als diferents polígons.
 30. Promoció de Barberà com a ciutat inclusiva, feminista i verda.

¡Comparteix la teva idea amb nosaltres!

Valorarem totes les propostes per introduir-les en la nostra campanya i poder fer-les realitat en els pròxims 4 anys de nova i bona política.

4