• es
  • ca

Transparència

1. Codi Ètic
Tens disponible el Codi Ètic que tot militant del partit ha de llegir, acceptar i complir. Infringir el Codi Ètic portarà al militant a ser sancionat amb l’amonestació, la suspensió de la militància o l’expulsió definitiva del partit segons la gravetat de la infracció.

2. Gestió econòmica
La nostra gestió econòmica és molt senzilla d’entendre ja que CAP DELS CÀRRECS DEL PARTIT COBRA PER AQUESTES FUNCIONS i perquè CAP DELS NOSTRES MILITANTS PAGA QUOTA. El partit es sosté través dels fons que rep de l’Ajuntament en base a la seva representació en el ple, SENSE TENIR DEUTE AMB CAP BANC.

Ens agraden les coses clares. Per això, en la taula següent, et presentem la Despesa Anual per Assignacions a Barberà del Vallès:

PARTIT POLÍTIC RESPONSABILITAT RETRIBUCIÓ BRUTA SEGURETAT SOCIAL COST TOTAL PORTAVEUS ASSIGNACIÓ PARTITS
PSC ALCALDIA 71.098,86€ 15.591,52€ 86.690.38€ 48.480,00€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 69.793,50€ 15.462,06€ 82.255,56€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 62.113,10€ 14.435,21€ 76.548,31€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 23.813,58€ 7.834,67€ 31.648,25€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 26.818,82€ 8.823,39€ 35.642,21€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 26.818,82€ 8.823,39€ 35.642,21€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 26.485,62€ 8.713,77€ 35.199,39€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 17.395,42€ 5.723,09€ 23.118,51€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 17.395,42€ 5.723,09€ 23.118,51€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€ 2.750,00€ 26.880,00€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€ 2.750,00€ 26.880,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
ICV-EUiA REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€ 2.750,00€ 18.240,00€
ICV-EUiA REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
CIU REGIDOR/A AL GOVERN 36.331,96€ 11.953,21€ 48.285,17€ 18.240,00€
CIU REGIDOR/A AL GOVERN 36.082,05€ 11.871,00€ 47.953,05€
TOTALS 414.147,15€ 114.954,40€ 553.101,55€ 8.250,00€ 138.720,00€