• es
  • ca

Transparència

Ens agraden les coses clares. Per això, en la taula següent, et presentem la Despesa Anual per Assignacions a Barberà del Vallès:

PARTIT POLÍTIC RESPONSABILITAT RETRIBUCIÓ BRUTA SEGURETAT SOCIAL COST TOTAL PORTAVEUS ASSIGNACIÓ PARTITS
PSC ALCALDIA 71.098,86€ 15.591,52€ 86.690.38€ 48.480,00€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 69.793,50€ 15.462,06€ 82.255,56€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 62.113,10€ 14.435,21€ 76.548,31€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 23.813,58€ 7.834,67€ 31.648,25€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 26.818,82€ 8.823,39€ 35.642,21€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 26.818,82€ 8.823,39€ 35.642,21€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 26.485,62€ 8.713,77€ 35.199,39€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 17.395,42€ 5.723,09€ 23.118,51€
PSC REGIDOR/A AL GOVERN 17.395,42€ 5.723,09€ 23.118,51€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€ 2.750,00€ 26.880,00€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PCPB REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€ 2.750,00€ 26.880,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
PP REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
ICV-EUiA REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€ 2.750,00€ 18.240,00€
ICV-EUiA REGIDOR/A AL GOVERN 2.400,00€
CIU REGIDOR/A AL GOVERN 36.331,96€ 11.953,21€ 48.285,17€ 18.240,00€
CIU REGIDOR/A AL GOVERN 36.082,05€ 11.871,00€ 47.953,05€
TOTALS 414.147,15€ 114.954,40€ 553.101,55€ 8.250,00€ 138.720,00€
Share via
Copy link
Powered by Social Snap