• es
  • ca

Plens

El Ple Municipal és l’òrgan col·legiat integrat pels vint-i-un regidors i regidores de l’Ajuntament escollits a les eleccions municipals de l’any 2011 que han pres possessió; adopta les principals decisions i és presidit per l’alcaldessa de Barberà del Vallès.

Les sessions ordinàries de la Corporació Municipal en Ple tenen lloc els últims dimecres laborables de cada mes, a les 20 hores, a la Casa Consistorial. El mes d’agost es considera període de vacances a efectes de sessions, llevat que la Junta de Portaveus acordi una altra cosa diferent.

Pots acceder a les Actes dels Plens Municipals i a les Ordres del dia aquí:

Pots trobar més informació sobre les funcions del Ple municipal al web de l’Ajuntament, fent click aquí.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap