• es
  • ca

Manifest

Barberà és, avui dia, una bona ciutat per viure-hi, una ciutat conscient que tot el que s’ha aconseguit ha estat fruit de l’actitud reivindicativa de les seves ciutadanes i ciutadans en els moments difícils.

Una ciutat que, reconeixent aquestes fites aconseguides del passat, té una vocació inequívoca de futur.

Per consolidar aquest futur millor, la Plataforma Ciutadana per Barberà necessita gent com tu, capaç d’entendre que la ciutat és un entorn solidari de convivència, on el més important és la qualitat de vida de la seva ciutadania.

Barberà necessita, avui més que mai, gent com tu.

  •  Avui, que s’està apostant per una forma de governar la ciutat i de planificar el territori, totes dues basades en el creixement intensiu i desendreçat de la població, abandonant un model progressista d’entendre l’urbanisme basat en el desenvolupament equilibrat i sostenible.
  • Avui, que Barberà s’està convertint en un objectiu de primer ordre del sector immobiliari, atret per les oportunitats de negoci que els proporcionarà aquesta política.
  • Avui, que es privatitzen els equipaments i serveis públics.
  • Avui, que les majories absolutes decideixen sobre la vida i hisendes de tots nosaltres, només amb el compromís amb la ciutat de gent com tu es pot retornar a Barberà el protagonisme que li correspon.

La Plataforma Ciutadana per Barberà rebutja de ple aquesta forma d’entendre la ciutat, que només genera recursos a curt termini i aposta decididament per avançar cap a un model on les persones siguin les protagonistes principals de la planificació i dels projectes municipals, un model ampli de consens que defineixi a Barberà com una ciutat per viure-hi, educadora, amable i solidària, on es consolidi el desenvolupament econòmic i la creació de riquesa amb criteris d’equilibri social i respecte al medi ambient.

Per seguir avançant en la consolidació d’aquest projecte, necessitem gent com tu: jove, imaginativa, madura, honesta, compromesa, preparada, il·lusionada, voluntària, implicada, solidària, moderna i progressista. Estem segurs que tu estàs entre elles i ells, esperem el teu recolzament, participació i compromís.

Com a punt de referència per treballar, et proposem un Programa de Govern Municipal, on el protagonisme de les ciutadanes i ciutadans en la gestió municipal ha de constituir la base que propiciï un canvi radical, tant en les formes, com en els continguts de la política a desenvolupar en l’Ajuntament.

Els valors del nostre compromís

Volem comprometre’ns amb tots vosaltres en la defensa de valors que, superant l’àmbit municipal, tenen a veure amb les nostres actituds personals davant de la societat.

L’HONESTEDAT I L’ÈTICA

La participació en política municipal, en ciutats com la nostra, mai s’ha d’entendre com un model de vida, molt al contrari, ha de ser una opció lliure, voluntària i limitada en el temps. La transparència i el rigor han de ser principis bàsics de la gestió a l’Ajuntament. Per ser conseqüents proposem:

  • Reduir la partida dedicada a sous de càrrecs públics en un 50%, aquest fet suposaria un estalvi d’uns 100 milions de les antigues pessetes, en els darrers propers 4 anys, import que dedicaríem a programes socials. 
  • Limitar a un màxim de 8 anys la permanència en un càrrec electe a l’Ajuntament de Barberà.

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

És un dret i una obligació democràtica.

EL COMPROMÍS DE REIVINDICAR

Tot el que afecti als ciutadans i ciutadanes de Barberà ha de comprometre’ns. No valen excuses.

LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT

Una ciutat sense diferències, integradora de la diversitat.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap