• es
  • ca

Entrevista a Silvia Fuster Alay. Alcaldessa de Barberà del Vallès

“Treballem de forma transversal en totes les àrees de l’Ajuntament i això és molt enriquidor”

Com valora aquest primer any com a Alcaldessa?silvia

Molt positiu, tant a nivell personal com a nivell d’equip de treball, perquè tinc bons companys i companyes d’Equip de Govern. A dia d’avui, comptem amb un govern municipal molt cohesionat. Totes elles són persones molt treballadores, bolcades per a què Barberà del Vallès sigui una ciutat millor. Governar en coalició té la seva vessant enriquidora. Cada regidor o regidora porta, i jo com a Alcaldessa, que també porto alguna de les regidories, estem centrats en els nostres àmbits, però governar en coalició fa que haguem d’interactuar, d’establir sinergies entre tots nosaltres. Fem reunions setmanals, un mínim de dues com a Equip de Govern, per compartir què és el que fa cadascú dins de la seva àrea, i posar en comú els projectes, les idees i els objectius que perseguim. Treballem de forma transversal en totes les àrees de l’Ajuntament i això és molt enriquidor. A títol personal, el fet de ser Alcaldessa el visc amb molta normalitat, amb molta il·lusió i amb molt d’orgull, tant quan faig de representació a la meva ciutat, la ciutat on he viscut tota la vida i que m’estimo, i quan ho faig fóra d’aquí, representant a la ciutadania Barberena en institucions supramunicipals.

D’aquest primer any, quin moment destacaria en concret?

En un any es donen molts moments. No m’agradaria fer grans particularitats, però si començo amb els moments d’il·lusió, un d’ells és viure la Festa Major com a Alcaldessa. I és un moment a compartir amb la resta de l’equip de Govern i amb el personal de l’Ajuntament, que es dedica a fer que tot es desenvolupi de forma correcta. Això també és extrapolable a la Cavalcada de Reis. Altres temes, com els de cooperació i solidaritat, reconforten. I en l’altre extrem, es troben les situacions dures i difícils. No oblidem que en el nostre municipi hi ha famílies que estan passant circumstàncies complicades i això, també a nivell d’Ajuntament, és un fet que ens arriba dia a dia i s’ha d’estar preparat per donar ajut, i a títol personal, encaixar-les amb la fortalesa que es mereixen. També hi ha dies emocionants representant a la ciutat, com quan vaig estar a la Delegació del Govern amb companys i companyes de l’Equip de Govern i amb alcaldes i alcaldesses d’altres municipis per defensar la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En un any hi ha moments de tot tipus, sóc una persona que li agrada ser positiva i el balanç, en general, és bo.

L’Ajuntament és un ens viu i dinàmic, que no s’atura. En aquests moments tenim un munt de projectes, uns amb continuïtat i altres nous. Nosaltres disposem d’un Pla d’Actuació Municipal que és la nostra guia de treball i que com a Equip de Govern és el nostre compromís amb la ciutadania.

Algun moment especialment difícil durant aquest any?

Per sort, en el nostre municipi no ens hem trobat amb cap situació d’emergència o d’extrema complicació. Sí que n’hi han, per suposat, situacions difícils que succeeixen, però en general, en aquest any, no hem hagut d’enfrontar-nos a situacions marcadament difícils. A nivell d’Ajuntament, podria parlar de dues situacions. La primera, més recent, ha estat el relleu del regidor de Cultura. I la segona, la mort del regidor Adolfo Gallego a poc d’iniciar la legislatura. Ell presidia la Taula d’edat del Ple de Constitució i és la persona que em va donar el bastó de comandament. És una d’aquestes coses que no s’obliden. Són moments difícils que s’han d’afrontar, perquè la vida és així i hem d’encoratjar-nos per tirar endavant tots els reptes que tenim per davant.

Quins projectes que s’encetaran properament des de l’Ajuntament?

Són molts. Encara que no m’agrada centrar-me només en allò que s’inicia, perquè l’Ajuntament és un ens viu i dinàmic, que no para, amb molts projectes ja començats. En aquest mes de setembre tenim entre mans la continuïtat de tots aquells projectes que ja estan en marxa, amb l’objectiu d’anar encetant tots aquells que ens marquem des de l’Equip de Govern i sempre vetllant i en benefici del benestar de veïnes i veïns de Barberà, que són el motor per a nosaltres. Tenim un Programa d’Actuació Municipal (PAM 2015- 2019) que és la nostra guia de treball com a Equip de Govern i és el nostre compromís amb la ciutadania, amb la finalitat d’assolir tot allò que ens hem marcat fer.

 

0
0
Share via
Copy link
Powered by Social Snap