• es
  • ca

L’IBI DEL 2017 SERÀ MÉS JUST PER A TOTHOM

ibiUN IBI MÉS JUST PER A TOTHOM

Ens vam comprometre la PCPB amb la societat  de Barberà de Vallès a ser més justos en quant a impostos i de mica en mica així ho farem. Hem trigat un any en entendre definitivament el funcionament del nostre consistori. Segurament hem comés errades fruit més de la falta d’experiència que no de l’empeny que posem i posarem, però al final arribarem a complir els nostres compromisos un dels quals té que veure amb més justícia social. L’IBI es un impost que suposa actualment el 34% dels ingressos del nostre Ajuntament i el rebut que cada ciutadà paga depèn bàsicament de dos conceptes bàsics: El valor Cadastral que el marca l’Estat i el tipus impositiu que el posa l’Ajuntament. Aquest any degut a la situació política i donat que els pressupostos de l’Estat encara no estan aprovats l’Ajuntament actua de forma provisional amb un supòsit comptable  que ens ha permès  aprovar les taxes en temps legal. Fins aquest moment l’Ajuntament ha aplicat al rebut de l’IBI (la Contribució Urbana), el mateix tipus impositiu als bens immobles de caràcter residencial que a la resta de locals o terrenys de la nostra ciutat independent dels usos que tinguessin.

Què IBI serà igual que abans i quin no?

 Serà igual l’IBI (Contribució Urbana) per tots els béns immobles de caràcter residencial( pisos y cases de residencia habitual). Provisionalment serà del 0,508%  encara que si el Govern del Estat manté el coeficient per al valor Cadastral del 1,1 es canviarà per un 0,461% per a mantenir el 3% de pujada com aquest 2016.

Serà diferent i amb un tipus impositiu del 0,725% per als béns que no són de caràcter residencial que tinguin un Valor Cadastral de 200.000 Î o més i que formin part del 10 % dels béns amb major valor cadastral de cada ús. Quedarien afectats per tant sobre tot els grans magatzems, les grans oficines, els grans comerços i les grans industries.

Tot amb això la nostra ciutat té un nivell Impositiu molt baix ja que la llei marca un mínim de 0,4% i previsiblement estarem al 0,4616%…

3