• es
  • ca

L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS INICIA 47 EXPEDIENTS DE SANCIÓ A ENTITATS FINANCERES QUE ACUMULEN PISOS DESOCUPATS

Durant els darrers mesos l’Ajuntament ha mantingut converses amb les diferents entitats financeres que acumulen pisos desocupats al municipi. Se’ls ha recordat els marc legal sobre el dret a l’habitatge i s’ha intentat arribar a acords de col·laboració per tal de poder signar convenis amb la finalitat de donar resposta als casos d’exclusió residencial, així com poder disposar d’un parc municipal d’habitatge per cobrir l’elevada demanda de lloguer social.
Davant la manca de voluntat per part de les entitats financeres, i sota el marc de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Barberà del Vallés ha iniciat 47 expedients de sanció per situació anòmala a diferents entitats financeres i grans tenidors entre elles SAREB, Caixabank, Banc Popular i Banc Santander, així com empreses del grup també propietàries de pisos buits.38712_2
A finals de 2015 es va sol·licitar a l’Agència Catalana d’Habitatge el registre de pisos buits, dins del llistat constaven 180 habitatges dels quals s’ha fet inspecció i s’han emés els informes corresponents que confirma la situació anòmala i dels que es desprenen aquestes 47 multes. A més d’aquests expedients. També s’ha iniciat procediment legal per rescatar el dret de superfície de l’edifici de Ronda Santa Maria 213, que en data d’avui està en mans de la SAREB i que del 80 habitatges que el composen, 25 estan sense ús. 
Aquestes són entre d’altres, més mesures d’un pla estructural de lluita per paliar les situacions d’exclusió social i/o residencial existents al municipi i que s’estan teballant des de l’inici del mandat des de la comissió transversal composada per les àrees d’Emergència Social, Habitatge, Urbanisme i Ocupació, realitzant un treball transversal des de diferents àmbits d’actuació amb l’objectiu de donar respostes estructurals a la problemàtica habitacional.

0