• es
  • ca

El curs escolar comença amb un programa de subvencions municipal, per a llibres i material escolar, per valor de 134.000 euros

carmina_perezDesprés de les merescudes vacances, les famílies amb criatures d’arreu, comencen a preparar tot el necessari per a l’inici de nou curs escolar: bates, llibres, material… Tot i que l’educació és un dret constitucional, no totes les famílies tenen les mateixes oportunitats ni condicions econòmiques i sovint la despesa generada és difícilment assumida. A la Plataforma Ciutadana per Barberà, som molt conscients d’aquesta dificultat, afegida a la ja malmesa economia, que pateixen moltes famílies de la nostra ciutat, i per aquest motiu vam adquirir el compromís amb la ciutadania, si governàvem, de donar una línia d’ajuts encaminada a paliar, en certa part, les despeses del començament del curs. De l’estalvi generat per la baixada dels sous de les persones, que formem part de l’equip de govern, i de l’assignació a tots els partits polítics, oferint criteris de progressivitat, per tal que els grups municipals, que tenim més persones regidores aportem més, es va aconseguir una partida 134.000€ que es va destinar, en el pressupost de 2016, a aquesta finalitat. Això es va aconseguir amb el treball durant mesos per part de la PCPB, primer amb els grups de l’equip de govern i després amb els de l’oposició, que va donar com a fruit una moció que va ser aprovada al Ple per unanimitat. Per sort, a la nostra ciutat tenim una molt bona xarxa de centres educatius, dels 0 als 18 anys, que funciona de manera coordinada i amb trobades durant el curs escolar que fan que tinguem una educació de qualitat, amb oferta i bons projectes educatius tant a les llars, com a les escoles i els tres instituts, i que per part de la Plataforma volem contribuir a millorar-los. Aquesta línia d’ajuts, en un principi anava destinada a promocionar la socialització dels llibres de text en l’educació primària, però evidentment els centres educatius que no fan servir llibres o ja els tenen socialitzats també les famílies tindran opció als ajuts, en aquest cas per a material escolar. Els Consells Escolars hauran de comunicar, a la Regidoria d’Educació, una de les dues opcions, els que optin per socialitzar els llibres rebran un ajut de 120€ per a criatura com a màxim, en un únic termini, tal i com consta a les bases de la subvenció, en canvi els que optin per la subvenció del material podran rebre 40€/criatura durant tres cursos seguits, com a norma general. Pel que fa aquestes subvencions també s’ha contemplat la progressivitat i els ajuts de material, en casos atesos per la comissió social de cada escola o que disposin d’un dictamen oficial, podran arribar als 50€. Aquests ajuts s’hauran de descomptar de les quotes que paguen les famílies a inici de curs. Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà seguim treballant per complir els nostres compromisos amb la ciutadania. Pel curs 2016-2017, es destinaran 134.000€, de l’estalvi en sous polítics i assignacions a partits, a llibres de text i material escolar, segons escullin els diferents Consells Escolars de les Escoles de Primària de la ciutat.

0